Pracownia Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju - Maria Kasprowicz

O mnie

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą systemowym, nauczycielem terapii i superwizorem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS), specjalistą w zakresie Psychotraumatologii (DeGPT - Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Członkiem założycielem WTTS ( www.wtts.edu.pl), członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swej pracy łączę podejście systemowe i narracyjne.

Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie:

 

  • doradztwa i psychoterapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych – terapia i doradztwo indywidualne i rodzinne
  • pracy z rodzicami nastawionymi na pokonanie trudności w postępowaniu ze swoim dzieckiem/dziećmi, rozwijanie własnych kompetencji rodzicielskich
  • pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy/traumy
  • prowadzenia konsultacji, superwizji systemowych i szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem, szczególnie w obszarze przemocy w rodzinie
  • prowadzenia konsultacji, superwizji systemowych i szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem, szczególnie w obszarze przemocy w rodzinie
  • kształcenia w zakresie psychoterapii i doradztwa systemowego oraz podejścia narracyjnego

 

Dbając o zachowanie standardów profesjonalnego działania doskonalę się zawodowo, biorąc udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach. W istotny sposób kształtuje mnie i moje działania stała współpraca konsultacyjna oraz superwizyjna z psychoterapeutami i superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Terapii Narracyjnej (INT Wielka Brytania) i Niemieckiego Towarzystwa Systemowego.