Pracownia Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju - Maria Kasprowicz

Oferta

„Nie nauczysz nic nikogo. Możesz tylko pomóc mu odkryć siebie samego.”
Galileusz

Psychologiczne doradztwo systemowe

Rozmowy psychologiczne - doradztwo systemowe dla dorosłych, młodzieży, dzieci i rodzin rozmowy z dziećmi i młodzieżą realizowane przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Doradztwo dla rodziców, wychowawców, pedagogów, psychologów, asystentów rodzin w zakresie:

 

  • radzenia sobie ze zmianami wynikającymi z naturalnego cyklu rozwoju człowieka i rodziny
  • radzenia sobie z niepokojącymi zachowaniami dzieci i młodzieży
  • kształtowania intelektualnego i emocjonalnego ustosunkowania sprzyjającego realizacji celów wychowawczych
  • komunikacji interpersonalnej i prowadzenia rozmów
  • rozwijania umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi/działania w sytuacjach kryzysowych

 

Psychoterapia

Rozmowy psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzinami, prowadzone w podejściu systemowym i narracyjnym.

Rozmowy z dziećmi i młodzieżą realizowane przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Konsultacje

Rozmowy konsultacyjne z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzinami. Rozmowy z dziećmi i młodzieżą realizowane przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Superwizje

Superwizje systemowe indywidualne i grupowe dla osób pracujących w kontekstach pomocowych.